Yükleniyor...

Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi

Anasayfa / Hizmetler / mesleki ve hijyen eğitimlerimiz / Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi

    Uzun süredir gündemde olan okul servis aracı şoförlerinin trafikte yapmış olduğu hatalar ve aralarındaki sürtüşmeler basında sıkça görülmesi üzerine şoförler ve hostesler için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Servis aracı şoförleri ve hostesleri mesleğinde yeterliliğini belgelendirme sürece çalışmaları yasak hale gelmiştir. Kayı Mesleki Belgelendirme olarak servis aracı şoförlerini ve hosteslerini Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi düzenlenerek eğitimini tamamlayanlara sertifikaları teslim edilmeye başlanmıştır

Eğitim İçeriği:

OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ  :

MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI

Okul servis araçlarını güvenli araç kullanarak, iyi iletişim kurarak, meslek etiğine uyarak araç kullanma becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI 1. İlkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

3. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

4. Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ulaştırma hizmetleri alanında; Servis araçlarında şoför olarak çalışabilirler. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLAR

I 1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için ulaştırma hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. EĞİTİMCİLER

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

1. Programın uygulanmasında Ulaşım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerinden,

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ulaşım Hizmetleri alanında usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME Bu programlarda mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.


Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 02128070324

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.